Canon HDgc Series Lenses

Canon HDgc Series Lenses

Canon HDgc Series Lenses

 Home > Main > HDgc Series lenses Canon HDgc Series LensesCanon HDgc Series Lenses
Lenses
Box Type Studio/Field Lenses
HDTV Lens
HDgc ENG/EFP
KJ17ex7.7B IRSE/IASE
KJ22ex7.6B IRSE A / IASE A
KJ10ex4.5B IRSE A
KJ20x8.2B IRSD
KJ20x8.5B KRSD

KJ13x6B KRS

KH16ex5.7 IRSE
KH21ex5.7B IRSE
KH10ex3.6 IRSE
KH20x6.4KRSD SY14
KH13x4.5 KRSD SY14
KT17ex4.3B IRSE
KT20x5B KRS
 SDTV Lens
Remote Control Lens
Remote Control Pan-Tilt System
Canobeam
Cinema Lens

 

Canon HDgc Series Lenses

 • For 2/3 inch Image Size Cameras
KJ17ex7.7B IRSE/IASE KJ22ex7.6B IRSE A / IASE A KJ10ex4.5B IRSE Canon KJ20x8.2B IRSD

KJ17ex7.7B IRSE/IASE

KJ22ex7.6B IRSE A / IASE A

KJ10ex4.5B IRSE A KJ20x8.2B IRSD
KJ20x8.5B KRSD KJ13x6B KRS    
KJ20x8.5B KRSD

KJ13x6B KRS

   
     
• For 1/2 inch Image Size Cameras
KH16ex5.7 IRSE KH21ex5.7IRSE
KH16ex5.7 IRSE KH21ex5.7B IRSE KH10ex3.6 IRSE KH20x6.4KRSD SY14 
     
KH13x4.5 KRS      
KH13x4.5 KRSD SY14      
         
• For 1/3 inch Image Size Cameras
KT17ex4.3B IRSE KT20x5B KRS    
KT17ex4.3B IRSE KT20x5B KRS    

Read our blogs